ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 1 ខែមុន SHARE

 

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ អំពីកម្មវិធីនិងហ្គេមជាច្រើន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់ផងដែរ។ ដោយឡែក នៅចុងសប្តាហ៍នេះ មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនទៀត ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

ពិតមែនហើយ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 20 ថែមទៀត ហើយក៏មានហ្គេមល្អៗមួយចំនួន ដូចជាហ្គេម Mystic Guardian PV: Old School Action RPG និងកម្មវិធី Icon Packs ជាច្រើន ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. Art Portfolio: Create and download your portfolios $2.99 -> Free

2. EZ Notes - Notepad notes, voice notes, to-do notes $1.99 -> Free

3. Learn Brazilian Portuguese $4.99 -> Free

4. Video Player - OPlayer $2.99 -> Free

5. Manual FX Camera - DSLR HD Camera Professional 4K $3.99 -> Free

Games

1. 1812. Napoleon Wars Premium TD Tower Defense game $1.99 -> Free

2. Mystic Guardian PV: Old School Action RPG $3.49 -> Free

3. OrbaDrone - Faded Light $2.99 -> Free

4. Sword Knights: Idle RPG (Premium) $0.99 -> Free

5. Tower UP DX $1.49 -> Free

6. Connect - colorful casual game $0.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. Pixel Black - Icon Pack $1.49 -> Free

2. Pixel Dark - Icon Pack $1.49 -> Free

3. Pixel White - Icon Pack $1.49 -> Free

4. MiUi 12 White - Icon Pack $1.49 -> Free

5. MiUi 12 Black - Icon Pack $1.49 -> Free

6. MiUi 12 Dark - Icon Pack $1.49 -> Free

7. S20 One UI White AMOLED - Icon Pack $1.49 -> Free

8. S20 One UI Dark AMOLED - Icon Pack $1.49 -> Free

9. S20 One UI Black AMOLED - Icon Pack $1.49 -> Free

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង