ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 3 ថ្ងៃមុន SHARE

 

កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ អំពីកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់ផងដែរ។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃនេះ មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនទៀត ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

ពិតមែនហើយ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 23 ថែមទៀត ហើយក៏មានហ្គេមល្អៗមួយចំនួន ដូចជាហ្គេម Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium និងកម្មវិធី Icon Packs ជាច្រើន ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. English for all! Pro $0.99 -> Free

2. Manual Camera : DSLR - Camera Professional $4.99 -> Free

3. Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD $2.99 -> Free

4. Augustro Music Player (67% OFF) $0.99 -> Free

Games

1. Super Oscar Premium $1.99 -> Free

2. Comeback Golf $1.99 -> Free

3. WordPuzzle WordSilent $1.49 -> Free

4. Ball Collect 3D - Best casual endless game $1.49 -> Free

5. Bricks Breaker Pro : No Ads $3.99 -> Free

6. Chicken Tournament $3.00 -> Free

7. Fill Deluxe VIP $1.99 -> Free

8. Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium) $0.99 -> Free

9. Monkey GO Happy $0.99 -> Free

10. Race 3D - Cool Relaxing endless running game $1.49 -> Free

11. 2048 - Puzzle Game $3.49 -> Free

12. Classic Sudoku PRO(No Ads) $1.99 -> Free

13. Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium $0.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. Oscuro Icon Pack $0.99 -> Free

2. Rest - Icon Pack $0.99 -> Free

3. Annabelle UI - Icon Pack $0.99 -> Free

4. Color Gloss - Icon Pack $0.99 -> Free

5. Hexagon Dark - Icon Pack $1.49 -> Free

6. Hexagon White - Icon Pack $1.49 -> Free

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង