ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 2 សប្តាហ៍មុន SHARE

 

កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ ពីកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់ផងដែរ។ ដោយឡែក នៅចុងសប្តាហ៍នេះ មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនទៀត ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

ពិតមែនហើយ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 16 ថែមទៀត ហើយក៏មានហ្គេមល្អៗមួយចំនួន ដូចជាហ្គេម Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting និងកម្មវិធី Pro Mp3 player - Qamp ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer AdFree $19.99 -> Free

2. Kosmos - Work Time Tracker, Job Timesheet $2.49 -> Free

3. 90X Duplicate File Remover Pro $5.49 -> Free

4. Pro Mp3 player - Qamp $0.99 -> Free

Games

1. Impossible heist 3D - Cop escape and sneaking $0.99 -> Free

2. Sudoku : Cartoon $0.99 -> Free

3. Tic Tac Toe Jumbo Pro $0.99 -> Free

4. Lift Survival 3D - elevator rescue surviving game $0.99 -> Free

5. NEW Math puzzles 2 $0.99 -> Free

6. My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game $0.99 -> Free

7. One Line Deluxe VIP - one touch drawing puzzle $1.99 -> Free

8. Block Puzzle $2.99 -> Free

9. Cartoon Craft $0.99 -> Free

10. Frontline: Western Front - WW2 Strategy War Game $1.99 -> Free

11. Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting $0.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. ReMix KWGT $0.99 -> Free

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង