ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗជាច្រើនពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 1 ខែមុន SHARE

 

កាលពីសប្ដាហ៍មុននេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំម្ដងរួចមកហើយ អំពីកម្មវិធី និងហ្គេមមួយចំនួន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់។ ដោយឡែក នៅដើមសប្តាហ៍នេះវិញ មានកម្មវិធី និងហ្គេមល្អៗជាច្រើន ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

មិនខុសនោះទេ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទឆ្លាតដើរដោយ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 31 ថែមទៀត ហើយក៏មានកម្មវិធីល្អៗដូចជា Icon Packs ជាច្រើន និងហ្គេម Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅដើមសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។ 

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. Italian-English Translator $2.99 -> Free

2. NT Calculator - Extensive Calculator Pro $2.49 -> Free

3. Bubbles Battery Indicator - Charging animation $0.99 -> Free

4. Quick Volume Control in notification bar $0.99 -> Free

5. English Tests $0.99 -> Free

Games

1. Alice Trapped in Wonderland $0.99 -> Free

2. Dungeon999 $0.99 -> Free

3. Sudoku(No Ads)- Offline sudoku classic puzzle $1.99 -> Free

4. Ego Rigo $3.99 -> Free

5. My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game $0.99 -> Free

6. Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting $0.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. Diromo - Icon Pack $0.99 -> Free

2. Glow - Icon Pack $0.99 -> Free

3. Kaorin - Icon Pack $0.99 -> Free

4. Luver - Icon Pack $0.99 -> Free

5. Mavon - Icon Pack $0.99 -> Free

6. Oscuro Icon Pack $0.99 -> Free

7. Rest - Icon Pack $0.99 -> Free

8. Black & White HD -Icon Pack $0.99 -> Free

9. Cirgus - Icon Pack $0.99 -> Free

10. Color Metal - Icon Pack $0.99 -> Free

11. Domver - Icon Pack $0.99 -> Free

12. Glass Black - Icon Pack $0.99 -> Free

13. Glass Neon - Icon Pack $0.99 -> Free

14. Metal Circle - Icon Pack $0.99 -> Free

15. OS Round - Icon Pack $1.49 -> Free

16. Plastimix - Icon Pack $0.99 -> Free

17. Plax - Icon Pack $0.99 -> Free

18. Rugo - Icon Pack $0.99 -> Free

19. WhatsArt - Icon Pack $0.99 -> Free

20. Win Metal - Icon Pack $0.99 -> Free

សូមបញ្ជាក់ថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង