ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 2 ខែមុន SHARE

 

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ ពីកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់ផងដែរ។ ដោយឡែក នៅចុងសប្តាហ៍ដដែលនេះ មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនទៀត ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

ពិតមែនហើយ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 18 ថែមទៀត ហើយក៏មានហ្គេមល្អៗមួយចំនួន ដូចជាហ្គេម Tic Tac Toe Jumbo Pro, 2048 - Puzzle Game ក៏ដូចជាកម្មវិធី File Manager Pro និង German-English Translator ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD តម្លៃដើម $2.99

2. German-English Translator តម្លៃដើម $2.99

3. Pedometer - GPS Tracker តម្លៃដើម $2.99

4. Spanish-English Translator តម្លៃដើម $2.99

5. Pro Mp3 player - Qamp តម្លៃដើម $0.99

6. File Manager Pro តម្លៃដើម $3.99

Games

1. Neo Monsters តម្លៃដើម $0.99

2. The Lost Ship តម្លៃដើម $2.99

3. 2048 - Puzzle Game តម្លៃដើម $2.49

4. Tic Tac Toe Jumbo Pro តម្លៃដើម $0.99

Icon Packs & Customization

1. Raya Black Icon Pack - 100% Black តម្លៃដើម $0.99

2. Star Clock Live Wallpaper តម្លៃដើម $0.99

3. Planets Live Wallpaper Plus តម្លៃដើម $0.99

4. Erimo - Icon Pack តម្លៃដើម $0.99

5. Esini - Icon Pack តម្លៃដើម $0.99

6. Extreme - Icon Pack តម្លៃដើម $0.99

7. Retax - Icon pack តម្លៃដើម $0.99

8. Pix Color Icon Pack តម្លៃដើម $1.49

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង