ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះបាន (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 1 ខែមុន SHARE

 

នៅដើមសប្ដាហ៍នេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ ពីកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់ ផងដែរ។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃនេះ មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនទៀត ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Play Store ទៀតហើយ។

ពិតណាស់ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 17 ថែមទៀត ហើយក៏មានកម្មវិធី និងហ្គេមល្អៗមួយចំនួនខ្លះ ដូចជាកម្មវិធី Music Player Pro 2020 — Audio player និងហ្គេម TPS Hero : Hunter Of Zombie World ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. Advanced Sport Training Calendar $2.99 -> Free

2. Free for All VPN - Paid VPN Proxy Master 2020 $5.99 -> Free

3. Todo Task Reminder Pro + Widget $1.99 -> Free

4. Music Player Pro 2020 — Audio player $2.49 -> Free

5. Screen On - Keep Screen awake - Keep Screen ON $0.99 -> Free

Games

1. Cat town (Tap RPG) - Premium $2.49 -> Free

2. Bermuda Triangle Pro $1.99 -> Free

3. Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium $1.99 -> Free

4. Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game $1.99 -> Free

5. Fill Expert VIP $1.99 -> Free

6. TPS Hero : Hunter Of Zombie World $2.99 -> Free

7. [VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight $9.99 -> Free

8. Dot Heroes III - Keep the Castle VIP Edition $1.49 -> Free

9. Frontier Wars: Defense Heroes - Tactical TD Game $1.99 -> Free

10. Superhero Fruit 2 Premium: Robot Fighting $1.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. Bubbles Live Wallpaper $4.49 -> Free

2. O Icon Pack $0.99 -> Free

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង