ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីល្អៗពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះបាន​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 1 សប្តាហ៍មុន SHARE

 

កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះ យើងធ្លាប់បានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយ ពីកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើន ដែលបានដាក់អោយទាញយកពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយរយៈពេលមានកំណត់ ផងដែរ។ ដោយឡែក នៅចុងសប្តាហ៍ដដែលនេះ មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនទៀត ត្រូវបានដាក់អោយទាញយក ដោយឥតគិតថ្លៃ ចេញពី Google Play Store ទៀតហើយ។

មិនខុសនោះទេ សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 26 ថែមទៀត ហើយកម្មវិធីខ្លះក៏មានប្រយោជន៍មួយចំនួន ដូចជាកម្មវិធី Paint - Pro និង JPEG Optimizer PRO with PDF support ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅចុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. World Clock Pro - Timezones and City Infos $1.49 -> Free

2. JPEG Optimizer PRO with PDF support $1.99 -> Free

3. Video Board $1.49 -> Free

4. Paint - Pro $0.99 -> Free

Games

1. i Live - Gold Edition $1.99 -> Free

2. Roll Around 3D - Best Running & escaping game $0.99 -> Free

3. Tic Tac Toe Jumbo Pro $0.99 -> Free

4. Icing Master 3D - Fun casual cake making game $0.99 -> Free

5. Math Shot $2.49 -> Free

6. Riddle Me 2019 - A Riddles game $0.99 -> Free

7. The Weapon King VIP - Making Legendary Swords $0.99 -> Free

8. Cartoon Craft $0.99 -> Free

9. My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game $0.99 -> Free

10. Rusty Memory VIP: Survival $1.99 -> Free

11. Shadow of Death: Dark Knight - Stickman Fighting $0.99 -> Free

Icon Packs & Customization

1. Nomo - Icon Pack $0.99 -> Free

2. Planets Live Wallpaper Plus $0.99 -> Free

3. Reborn Icon Pack $0.99 -> Free

4. Star Clock Live Wallpaper $0.99 -> Free

5. Hacie 2 - Free Icon Pack $0.99 -> Free

6. Cuticon Hexa - Icon Pack $1.49 -> Free

7. Fledermaus - Icon Pack $1.49 -> Free

8. Retro Vintage Purple - Icon Pack $1.49 -> Free

9. Rumber - Icon Pack $0.99 -> Free

10. Ontrax - Icon Pack $0.99 -> Free

11. Hejo $1.49 -> Free

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធីមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេល ប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ និងកម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួន អាចនឹងមិនមាននៅលើ Play Store សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសយើងនោះទេ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង