ទាញយកហ្គេមនិងកម្មវិធីចំនួន 61 ពី Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះបាន (រយៈពេលមានកំណត់)​
ដោយ​ ៖ គង់គីត | 2 ខែមុន SHARE

 

មួយរយៈចុងក្រោយមកនេះ យើងសង្កេតឃើញថា មានកម្មវិធីនិងហ្គេមល្អៗជាច្រើន ត្រូវបានដាក់ធ្វើការទាញយកពី Google Play Store ដោយឥតគិតថ្លៃ ជារៀងរាល់ដើមសប្ដាហ៍ម្ដង និងនៅចុងសប្ដាហ៍ម្ដង។ ជាក់ស្ដែង ដូចពេលឥឡូវអញ្ចឹង មានហ្គេមនិងកមម្មវិធីចំនួន 61 ទៀតហើយ ត្រូវបានដាក់អោយយើងធ្វើការទាញយកពីក្នុង Play Store ដោយមិនគិតប្រាក់សូម្បីតែ 1 សេន ទៀតផង។

ពិតណាស់ សម្រាប់ពេលនេះ យើងសូមណែនាំ ប្រិយមិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ Android ទាំងអស់គ្នា នូវកម្មវិធី និងហ្គេមចំនួន 61 បន្ថែមទៀត ហើយកម្មវិធីខ្លះក៏មានប្រយោជន៍ច្រើន ដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ដែលកំពុងតែដាក់អោយទាញយក ដោយមិនមានការគិតថ្លៃ នៅដើមសប្ដាហ៍នេះផងដែរ។ ដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់ហើយថា រាល់ការទាញយក ប្រសិនបើកម្មវិធី ឬហ្គេមមួយណា ទាមទារគិតលុយនោះ បានន័យថា វាហួសពេលកំណត់នៃការដាក់ អោយទាញយក ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ ពីព្រោះការផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃពី Play Store នេះ បានកំណត់ជាមួយរយៈពេលចន្លោះពីប៉ុន្មានម៉ោង ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

***ទាញយកកម្មវិធីនិងហ្គេម មិនគិតថ្លៃខាងក្រោមនេះ៖

Apps

1. English Dictionary Premium តម្លៃដើម $2.49

2. BioCazaMobile - Sport and Commercial Hunting តម្លៃដើម $3.49 

3. BioCítricos - Management for citrus crops តម្លៃដើម $5.49

4. BioEquidos - Manage your Equine livestock. តម្លៃដើម $4.49 

5. BioPescaMobile - Sport and Commercial Fishing តម្លៃដើម $6.49 

6. BioRabbits - Manage your Rabbit cattle. តម្លៃដើម $4.49 

7. Fnetchat Messenger : With Free Video & Audio Call តម្លៃដើម $2.49 

8. Maxytube Pro តម្លៃដើម $2.99

9. Modbus Monitor Advanced តម្លៃដើម $1.99 

10. Expense Tracker: How much can I spend? Premium តម្លៃដើម $2.99  

11. Meeting Notes Taker - Recorder, memo and minutes តម្លៃដើម $1.99

12. Pro QR & Barcode Scanner PDF417 scanner, reader តម្លៃដើម $4.99

13. RIDBC Auslan Tutor តម្លៃដើម $15.68 

14. Superscript numeric keypad តម្លៃដើម $0.99

15. Partiture Live - Complete Musicians' App តម្លៃដើម $10.00 

16. Superflual English Dictionary - English Dictionary តម្លៃដើម $10.00

Games

1. Infinity Heroes VIP : Idle RPG $0.99 -> Free

2. King Rivals Premium $0.99 -> Free

3. Lemegeton Master Edition $9.99 -> Free

4. Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon $0.99 -> Free

5. Calc Fast $0.99 -> Free

6. Crazy Halloween Puzzle $0.99 -> Free

7. Idle Poo Factory VIP $0.99 -> Free

8. iLinear Mind Challenge Draw Your Path $1.99 -> Free

9. Sword Knights : Idle RPG (Magic) $1.49 -> Free

10. Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action $1.99 -> Free

11. WoodBox $0.99 -> Free

12. College Days - Summer Break $0.99 -> Free

13. Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game! $0.99 -> Free

14. Kamikazee Dice Score Card $0.99 -> Free

15. NEW Math puzzles 2 $0.99 -> Free

16. Oh My Wordz Trivia Game, Anagram Words & Math Quiz $2.99 -> Free

17. 8 Guns Portals $1.99 -> Free

18. Dungeon Shooter : The Forgotten Temple $0.99 -> Free

19. Farm - Animal Sounds $0.99 -> Free

20. Jungle - Animal Sounds $0.99 -> Free

21. League of Stickman 2-Sword Demon $0.99 -> Free

22. Mystery Tiles $0.99 -> Free

23. Playtime 3 games for kids $0.99 -> Free

24. Preschool Memory Match $0.99 -> Free

25. Superhero Robot Premium: Hero Fight - Offline RPG $1.99 -> Free

26. Laser Labyrinth $0.99 -> Free

27. Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) $0.99 -> Free

28. Chess Art for Kids (No Ads) - Bagatur Engine $1.49 -> Free

29. Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure $0.99 -> Free

30. Devil Twins: Super VIP $2.49 -> Free

31. Hero Evolution: SP $1.49 -> Free

32. NEW Logic & Math Puzzles PRO 2020 $0.99 -> Free

33. Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival $0.99 -> Free

34. Amethlion - open world RPG adventure! $1.99 -> Free

Icon packs & customization

1. Black Pie Theme for EMUI 9 / 9.1 /10 Huawei/Honor $0.99 -> Free

2. Oscuro Icon Pack $0.99 -> Free

3. TranspaRED EMUI 10 Theme for Huawei and Honor $0.99 -> Free

4. Falling Flowers Red - Live Wallpaper $0.99 -> Free

5. Prism Live Wallpaper $0.99 -> Free

6. 24 cities | Xperia™ Theme - every hour one city $0.99 -> Free

7. Back to Lollipop Xperia Theme for those who boring $0.99 -> Free

8. cell pattern | Xperia™ Theme $0.99 -> Free

9. dark | Xperia™ Theme $0.99 -> Free

10. Golden lines | Xperia™ Theme $0.99 -> Free

11. love | Xperia™ Theme $0.99 -> Free

អញ្ចឹង នេះគឺជាដំណឹងល្អមួយ ដែលយើងចង់ធ្វើការចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្ត ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Android ទាំងអស់អោយបានដឹង និងបានសាកល្បង ប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីនិងហ្គេមទាំងនេះ ប៉ុន្តែកម្មវិធី ឬហ្គេមខ្លះ អាចនឹងគិតលុយវិញ ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ផងដែរ។

ដោយ​ ៖ Android Police
អត្ថបទទាក់ទង