ទំព័រដើម    >    កម្មវិធី & ហ្គេម    >    ព័ត៌មាន    >    សាកដោនឡូដហេ្គម​វាយ​ប្រហារ​គា្នមួយ​នេះ​​ម្តង​មើល​ព្រោះ​អី​វា​សប្បាយ​លេង​ជាង​ WWE Immortals ទៅ​ទៀត​ (ឥតគិតថៃ្ល)

សាកដោនឡូដហេ្គម​វាយ​ប្រហារ​គា្នមួយ​នេះ​​ម្តង​មើល​ព្រោះ​អី​វា​សប្បាយ​លេង​ជាង​ WWE Immortals ទៅ​ទៀត​ (ឥតគិតថៃ្ល)

តាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗពី​​ Cambo Report

cover

ប្រិយមិត្តមួយចំនួន ប្រាកដជាបានសា្គល់ និងលេងហេ្គម WWE Immortals រួចមក ហើយដែរ។ ហេ្គម WWE Immortals ពិតជា មានការជក់ចិត្ត ដិតអារម្មណ៍ ជាខាំ្លងនូវ ពេលលេង វាម្តងៗ ហើយក៏មានការ គាំទ្រយ៉ាងច្រើន សនឹ្ធបសនា្ធប់ ពីសំណាក់ អ្នកលេងហេ្គម។ ទនឹ្ទមគា្ន នេះដែរ ក្រុមការងារ របស់ខេមបូ ក៏មានហេ្គម មួយប្រភេទ ដែលមាន ឈ្មោះថា Real Steel Champions មកអោយអ្នក ទាំងអស់គា្ន លេងកំសាន្ត។

Capture

Real Steel Champions ជាប្រភេទហេ្គម ដែលមានលក្ខណៈ ស្រដៀងទៅ នឹងហេ្គម WWE Immortals។ ដោយវាមាន ទ្រង់ទ្រាយខុសពី គា្នបនិ្តចត្រង់ថា តួអង្គរបស់អ្នក ជាមនុស្សយន្ត វិញម្តង ឈុតឆាកវាយ ប្រហារគា្នគឺ នៅលើសង្វៀន និងមានកំនត់ នាទីចាញ់ឈ្នះ ដែលមានភាពអសា្ចរ្យ ទាក់ទាញ មិនចាញ់ WWE Immortals ប៉ុនា្មនឡើយ។ លើសពីនេះ ទៅទៀតអ្នកអាចថែមទាំងប្តូរ ពណ៌សំលៀកបំពាក់ ក៏ដូចជាលេងស្ទាយ ថី្ម និងបនែ្ថម មុខងារផេ្សងៗ នៅលើតូអង្គរបស់អ្នក។ សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោមនេះ ទាំងអស់គា្ន៖

អ្នកទាំងអស់គា្នអាចដោនឡូដ ហេ្គមនេះបានដោយ ឥតគិតថៃ្លឡើយ ទាំងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការណ៍ Android និង iOS ដែលវា មានទំហំមិន ដល់ 105MB នោះទេ។

ចុចទីនេះ សម្រាប់ iOS

ចុចទីនេះ សម្រាប់ Android

បន្ទាប់ពីបានដោនឡូដ និងសាកល្បង លេងហេ្គមនេះ បានបនិ្តច ខ្ញុំឃើញថា វាសប្បាយលេងជាងហេ្គម WWE Immortals ទៅទៀតព្រោះ អីវាមានឈុត ឆាកថី្ម គួរអោយចាប់ អារម្មណ៍ និងគួរអោយ ស្រលាញ់។ ខេមបូសង្ឃឹម ថាអ្នកទាំងអស់គា្ននឹង ពេញចិត្តហេ្គម មួយនេះជាក់ ជាមិនខាន។

  • ដោយ: Sambath
  • 10:57 AM, 25 March
  • ប្រភព: Playstore & AppStore
  • Tag: កម្មវិធី & ហ្គេម