ទំព័រដើម    >    កាម៉េរ៉ា    >    ពិពណ៌នា
1cover

ការបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Canon S...

ដោយ: Por2:50 PM, 15 September

អ្នកអាចស្វែង​រក និង​​ជាវ​​​​កាមេរ៉ា​​​​នេះ​​​​បា​ន​​​ក្នុង​​​តម្លៃ 1,292,00 ​រៀល ស្មើ​​​នឹ​ង 323$ នៅ​​​តាម​​​បណ្ដា​សាខា​ក្រុម​... អានបន្ត

9cover

ការ​បង្ហាញ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិរបស់ Cano...

ដោយ: Por2:27 PM, 16 August

អ្នកអាចស្វែង​រក និង​​ជាវ​​​កាមេរ៉ា​​​នេះ​​​បាន​​ក្នុង​​តម្លៃ 5,040,000 ​រៀល ស្មើ​​នឹ​ង 1260$ នៅ​​តាម​​បណ្ដា​​សាខា​ក្រុម​​ហ៊ុន ... អានបន្ត

1

ការបង្ហាញ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់ Cano...

ដោយ: Por12:07 PM, 17 July

អ្នកអាចស្វែង​រក និង​ជាវ​​កាមេរ៉ា​​នេះ​​បាន​ក្នុង​តម្លៃ 21,160,000 ​រៀល ស្មើ​​នឹង 5200$ នៅ​តាម​បណ្ដា​សាខា​ក្រុម​ហ៊ុន IQLICK។ Ca... អានបន្ត

1cover

ការ​បង្ហាញ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់ Can...

ដោយ: Por11:36 AM, 14 July

អ្នកអាចស្វែងរក និងជាវ​កាមេរ៉ា​នេះ ​បាន​ក្នុង​តម្លៃ 1 លាន 9 សែន 2 ម៉ឺន​រៀល ស្មើ​នឹង 480$ សម្រាប់​ម៉ូឌែល ​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​កែវ Le... អានបន្ត

2cover

ការបង្ហាញ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់ Cano...

ដោយ: Por3:04 PM, 10 June

អ្នកអាចស្វែងរក និងជាវ​កាមេរ៉ា​នេះ​បាន​ក្នុង​តម្លៃ 2 លាន 98 ម៉ឺន​រៀល ស្មើ​នឹង 670$ សម្រាប់​ម៉ូឌែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​កែវ Lens 18-5... អានបន្ត

7

ការ​បង្ហាញ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់ Can...

ដោយ: Por1:31 PM, 07 March

កាមេរ៉ាឌីចីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ន បានកំពុង វាយលុកទីផ្សារ គួរឲ្យ កត់សំគាល់ ពិសេសកាមេរ៉ា ពពួក Compact ព្រោះវាមាន តម្លៃធូរថ្លៃ ហើយថែមទ... អានបន្ត